lodzizm, 2012, Lodz, Poland, Anna Katarzyna Domejko, Ula Skrok-Wolska, An artwork created for New Avant-garde exhibition during Łódź of Four Cultures Festival 2012. Lódzizm is a neologism created form the words: Łódź – name of the city, ludzie – people and the suffix –izm(ism) that forms the manes for art trends like expressionism or cubism… Lódzizm was created as a signature for city paintings that emerge spontaneously on the walls of the city centre. This paintings are usually 200 cm high. As the painter cannot reach higher. Lódzizm is an fictional name for the new avant-garde art of Lodz. This paintings emerge due to the fact that the building supervisors constantly over-paint spray writings – chronically recreated by hooligans. This random process creates surprising and sophisticated visual effects. City officials, administrators, property owners and building supervisors jointly contribute to the transformation of the city into a great art gallery. This new type of city art resembles the art of Mark Rothko and Jean-Michel Basquiat. Praca wykonana w ramach Festiwalu 4 Kultur w Łodzi na wystawę Nowa Awangarda. Lódzizm to neologizm, który powstał jako podpis pod malarstwem miejskim, tworzącym się samoczynnie na murach w centrum miasta Łodzi. Malarstwo to sięga zazwyczaj do wysokości 200cm, ponieważ człowiek z przyrządem do malowania nie sięga wyżej. Lódzizm to fikcyjna nazwa nowej awangardy malarskiej miasta Łodzi. Zarządcy nieruchomości w centrum miasta na zlecenie Urzędu nieustannie zamalowywują chuligańskie napisy chronicznie powstające na elewacjach kamienic. Dobierając tym samym z niesamowitym wyczuciem wizualnym i wrażliwością kształty i temperaturę koloru, który zostaje namalowany do wysokości 200 cm. W efekcie urząd miasta, zarządcy, właściciele nieruchomości, administratorzy, dozorcy i gospodarze chwalebnie przyczyniają się do powstawania w całym mieście wielkiej galerii malarstwa . Po głębszym wglądzie w dzieła miejskie możemy doszukać się wpływów abstrakcjonistów takich jak Mark Rothko czy Jean-Michel Basquiat, co czyni Łódź niepowtarzalną w swoim wyglądzie.

44

42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 9 10 11 12 8 7 6 5 4 3 2 1